Reklama programu wycieczki

Reklamując np. wycieczki dla młodzieży szkolnej zwrócić należy m. in. uwagę na wartości programu danej imprezy turystycznej będące uzupełnieniem, ilustracją programu dydaktycznego; przy reklamowaniu przyjazdów na festiwale i konkursy muzyczne trzeba podkreślić udział w nich słynnych wykonawców — orkiestr, dyrygentów, solistów, kompozytorów.

Pamiętać należy, że dla pewnych grup uczestników ruchu turystycznego bardzo istotne znaczenie ma koszt danej usługi turystycznej, np. wysokość opłat za wczasy wypoczynkowe dla rodzin wielodzietnych czy wycieczki szkolnej itp. Dlatego też dla tych grup klientów należy specjalnie podkreślać wszelkiego rodzaju zniżki i ulgi, np. dla dzieci w określonym wieku i na określonych warunkach, jak również zniżki przed- i posezonowe.

Dobrym przykładem jest powszechne stosowanie zniżek cen biletów komunikacyjnych przy wykupywaniu przez turystów biletów w obie strony tym samym środkiem transportu.

Środki reklamy dzielą się na następujące grupy:
¦ reklamę wizualną (wzrokową),
¦ reklamę audialną (słuchową, czyli dźwiękową),
¦ audiowizualną (wzrokowo-dźwiękową),
¦ upominkową.

Podstawową grupę środków reklamy wizualnej stanowią materiały drukowane (we wszelkiej postaci), np. ogłoszenia, publikacje i informacje prasowe i internetowe, prospekty, foldery, papiery firmowe, plakaty, afisze, napisy reklamowe itp.

Drugą grupę środków reklamy wizualnej, o mniejszym zasięgu oddziaływania, stanowi reklama świetlna, tj. filmy, neony, napisy, gazety świetlne.