Radio w reklamie

Podstawowym natomiast środkiem reklamy audialnej jest radio. W mniejszym zakresie stosowane jest również odtwarzanie tekstów reklamowych z nośników (np. informacje uzyskiwane po wykręceniu odpowiedniego numeru telefonu).

Do tej grupy środków reklamy zalicza się również wszelkie informacje typu reklamowego, wygłaszane przez przedstawicieli (pracowników) danego biura podróży — pracowników obsługi, pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych.

Środkiem reklamy łączącej obie wymienione grupy jest telewizja. Jest to reklama audiowizualna, tj. oddziałująca równocześnie na wzrok i słuch.