Pomnik przyrody

Pomnik przyrody.
Pojęcie pomnik przyrody wprowadził niemiecki geograf A. Humboldt na określenie olbrzymich drzew. Kojarzyło się ono z wartością pomników sztuki oraz architektury i łatwo zostało przyjęte w stosunku do cennych tworów przyrody tak ożywionej (np. drzew), jak i nieożywionej (np. głazów). Mianem tym określa się albo wyróżniające się rozmiarami, osobliwymi kształtami, wyjątkowo występujące pojedyncze twory, albo ich szczególne skupiska (np. grupy drzew, piękne aleje, grupy głazów itd.), w których pojedyncze egzemplarze nie stanowią jeszcze osobliwości, lecz jako cała grupa zasługują na specjalną ochronę.