Plaga lub nadmierne rozmnażanie gatunków chronionych

Plaga lub nadmierne rozmnażanie gatunków chronionych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że niekiedy gatunki, które można zaliczyć do tej ostatniej — zresztą umownej, jak cały przedstawiony podział na grupy gatunków chronionych — na skutek całkowitej ochrony gatunkowej, przestają być rzadkie lub nawet stają się plagą z racji nadmiernego rozmnażania. Przykładem takiej sytuacji w Polsce może być gawron, w świecie (np. w niektórych afrykańskich parkach narodowych) słonie i nosorożce; Chronione albo dla ich piękna, albo pożytku, jaki przynoszą człowiekowi. Takie są liczne gatunki chronionych roślin wiosennych (sasanki, zawilce, goryczki itd.), ptaków śpiewających, zwłaszcza owadożernych itd. W powyższej próbie zgrupowania motywów, dla. których niektóre rośliny i zwierzęta podlegają ochronie gatunkowej, podawane konkretne gatunki były oczywiście tylko przykładami. Niecelowe byłoby podawanie tutaj pełnych list gatunków chronionych, gdyż można je znaleźć chociażby w kalendarzach wydawanych przez Ligę Ochrony Przyrody.