Piaśnica

piasnicaKażdy kto spędzał urlop w Dębkach, rybackiej wsi położonej w okolicach Jastrzębiej Góry, zna malownicze ujście Piaśnicy do morza. Rzeka w dolnym biegu przedziera się pośród wydm, ma jasne, piaszczyste dno, widoczne przez przejrzystą wodę. Niedaleko ujścia rozciąga się rezerwat torfowiskowy Piaśnickie Łąki.

Występują tu rzadkie w Polsce słonorośla – rośliny gleb zasolonych. Interesujący krajobrazowo jest również górny bieg rzeki, która płynie przez pagórkowate tereny Puszczy Darżlubskiej.