Det moderne utseendet til Uralfjellene

Det moderne utseendet til Uralfjellene. De skylder sitt moderne utseende til løftingen av noen fjellkjeder under de alpine orogene bevegelsene, som ga Ural en fold-stromal karakter. Ice-ice var en ekstra landskapskulptør, som dukker opp her i hele Pleistocene fra Cenozoic-tiden. I dag skjærer kjeden av bratte skråninger mot øst den vest-sibiriske sletten. I vest, forsiktig, den går gjennom de kuperte og kuperte åsene mot den øst-europeiske sletten. De bratte bakkene tydelig markert i terrenget bestemte seg for å markere grensen mellom Europa og Asia langs den østlige siden av fjellene. Uralfjellene er bygget av prekambriske og paleozoiske, høyt foldede smulesteiner, karbonat så vel som metamorf og magmøs (ofte i form av vener).