Leszno

Leszno — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie; ważny węzeł komunikacyjny i ośrodek przemysłowy. Miasto licznych zabytków: ratusz z XVI w. — przebudowany w stylu barokowym i barokowy kościół z pocz. XV w. wielokrotnie przebudowywany, pałac Sułkowskich z połowy XVIII w.

Interesujące szczególnie turystów czeskich jest Muzeum Regionalne, zawierające cenne pamiątki historyczne, oraz kościół późnogotycki z XVII w. (dawny zbór Braci Czeskich), a opodal pomnik wybitnego twórcy pedagogiki nowożytnej, znanego i cenionego w ówczesnym świecie — Jana Amosa Komensky’ego.

W pobliżu miasta, w Strzyżewicach, znajduje się lotnisko szybowcowe, gdzie odbywają się szybowcowe mistrzostwa świata.