Gniezno i Kalisz

Gniezno — ośrodek turystyczny; pierwsza stolica państwa polskiego — w średniowieczu ważny ośrodek handlowy i administracyjny. Do zabytków klasy „0″ należy katedra z romańskimi drzwiami ze scenami z życia św. Wojciecha (XII w.) oraz szereg cennych zabytków rzeźby nagrobkowej, m. in. grobowiec św. Wojciecha, płyta Zbigniewa Oleśnickiego — dzieło Wita Stwosza.

Kalisz — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie; miasto o najstarszej metryce historycznej na ziemiach polskich — prawa miejskie otrzymał od Bolesława Pobożnego w 1253 roku. W II w. n.e. Ptolomeusz wspomina o osadzie na rzymskim szlaku bursztynowym, zwanej Calisia. W XVIII wieku Kalisz był stolicą księstwa kaliskiego, a po zjednoczeniu ziem polskich — stolicą województwa.
Wiele zabytków świadczy o jego bogatej przeszłości: kościół św. Mikołaja z XIII w., franciszkanów z XVIII w., kolegiata z XV w. Pozostałością dawnych murów jest baszta „Dorotka”. W okolicy Kalisza odkryto liczne osady i cmentarzyska oraz rzymskie monety. Obecnie miasto jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, a także odzieżowego, spożywczego, metalowego, chemicznego. Znane jest również z produkcji pianin i dywanów.