Konieczność bilansowania zaopatrzenia w wodę

Konieczność bilansowania zaopatrzenia w wodę.
Konsekwencją bilansowania mogą bądź muszą być nie tylko odpowiednie zmiany projektowanych lokalizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, lecz nawet konieczność dostosowania kierunków rozwoju gospodarki kraju i jego regionów do możliwości, jakie istnieją w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Gospodarka deficytowym surowcem, jakim jest woda, obejmować musi — poza samym racjonalnym rozplanowaniem i rozdziałem jej zużycia również zagadnienia jej oszczędnego, bezpośredniego gospodarowania. Dotyczy to szczególnie wód, które przy olbrzymim nakładzie kosztów są specjalnie uzdatniane do użytkowania, a zwłaszcza wody pitnej. Główną uwagę zwraca się w tym ostatnim przypadku na wszelkie przecieki w przewodach wodnych i powstające stąd bezproduktywne straty wody.