Kierunek rozwoju społeczeństw ludzkich

Kierunek rozwoju społeczeństw ludzkich.
Warunki środowiska i rozmieszczenie dóbr przyrody determinowały kierunek rozwoju społeczeństw ludzkich i formy ich życia. To z kolei dawało impuls do dalszego rozwoju intelektu, do poczynań w poznawaniu świata, sił wytwórczych i procesów przyrody oraz doskonalenia metod i zakresu jej wykorzystywania. Korzystano z dóbr przyrody znajdowanych w miejscu osiedlenia się społeczeństw ludzkich, a w miarę poznawania ich przydatności i wartości poszukiwano ich. Jeszcze obecnie widoczne są skutki wpływu rozmieszczenia zasobów przyrody na Ziemi na rozwój poszczególnych społeczeństw.