Budowa sztucznych zbiorników wodnych

Budowa sztucznych zbiorników wodnych.
Budowane zbiorniki wodne powinny w miarę możności spełniać wszystkie stawiane im zadania, a więc: przeciwpowodziowe, retencyjne i ujmowanie dla użytkowania gospodarczego (przede wszystkim nawadniania gruntów rolnych w okresach intensywnej wegetacji), energetyczne oraz wykorzystanie dla rekreacji. Oczywiście równoczesne wypełnianie tych wszystkich funkcji przez każdy zbiornik jest praktycznie nieosiągalne, natomiast spełnienie dwu lub trzech zadań jest jak najbardziej wskazane. Wymaga to jednak koordynacji rozmieszczenia-zbiorników z lokalizacją zakładów przemysłowych (zwłaszcza wodochłonnych). z potrzebami rolnictwa i gospodarki komunalnej, przy uwzględnieniu warunków fizjograficznych umożliwiających samą budowę zbiornika. Warunki fizjograficzne nie zawsze są odpowiednie dla lokalizacji zbiorników, zwłaszcza dla potrzeb rolnictwa. Wiąże się to przeważnie z lokalizowaniem zbiorników na terenach nizinnych, równinnych. Konsekwencją tego jest zajmowanie pod zbiorniki często nawet dużych areałów różnych gruntów rolnych. Wobec jednak olbrzymiego znaczenia zagadnienia racjonalnej gospodarki wodą jest to gospodarczo i ekonomicznie uzasadnione.