Bogactwa naturalne Gór Ural

Bogactwa naturalne Gór Ural. Ural obfituje w rudy żelaza, miedzi, chromu, niklu, manganu, boksyty, węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, azbest, złoto, platynę oraz kamienie szlachetne, m.in. topazy i szmaragdy. W związku z występowaniem złóż mineralnych Ural Środkowy i Południowy to jedne z największych okręgów przemysłowych Rosji. Pierwsze huty żelaza i zakłady przemysłu metalowego powstały na Uralu już w XVIII w. Początkowo rudę żelaza wytapiano w piecach opalanych węglem drzewnym, a gęste lasy, szczególnie w południowej i środkowej części gór, zostały poważnie przetrzebione.