Białystok

Białystok — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie, ośrodek administracyjny, kulturalny, przemysłowy i naukowy regionu. Kiedyś był wsią — jak sądzą historycy — założoną przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina.

W XVII w. własność S. Czarnieckiego nadana mu przez króla, później magnacka rezydencja Branickich, a następnie Potockich. Prawa miejskie Białystok otrzymał w 1749 r. Nastąpił rozwój manufaktury. W latach 1905—1907 licznym strajkom towarzyszyły wystąpienia przeciw caratowi.
W okresie okupacji hitlerowcy wymordowali ok. 50% ludności miasta. Na terenie białostocczyzny walczyły polskie i radzieckie grupy partyzanckie. Po zniszczeniach wojennych miasto zostało całkowicie odbudowane; poważnie wzrosło jego znaczenie kulturalne i oświatowe.

Z obiektów zabytkowych na uwagę zasługuje barokowy ratusz z XVIII w. — siedziba muzeum (działy: archeologii i etnografii) oraz zespół pałacowy Branickich, zwany „Wersalem Podlaskim” (spalony w 1944 r i zrekonstruowany wg planu sprzed 1726 r.), w którym mieści się obecnie Akademia Medyczna. Na barokowej bramie wjazdowej widnieje tablica upamiętniająca utworzenie w 1920 r. Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.