Turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku

Turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku.
W kierunku planistycznym wyraźnie uwypuklone zostały również motywy społeczne szeroko już rozumianej ochrony całości środowiska człowieka. Niezależnie od ugruntowującego się przeświadczenia o potrzebie zapewnienia trwałości użytkowania zasobów przyrody w interesie przyszłych pokoleń ludzkości, dostrzegano bezpośrednie skutki dewastacji niektórych komponentów środowiska. Dostrzeżono związek między szeregiem dolegliwości, nękających współczesne społeczeństwa, a „faktem, że żyją one w coraz bardziej zniekształconym środowisku. Te społeczne motywy spowodowały głębsze zainteresowanie się takimi zagadnieniami jak turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku, nawet antropogenicznym, jako czynnikami rekompensującymi ujemne wpływy na człowieka zmienionego wskutek jego działalności środowiska. Coraz bardziej jest również oczywiste, że właściwe dla życia człowieka warunki środowiska mają poważne znaczenie gospodarcze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przyroda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.