Współczesny wygląd Gór Ural

Współczesny wygląd Gór Ural. Współczesny wygląd zawdzięczają ponownemu wydźwignięciu niektórych pasm górskich podczas alpejskich ruchów górotwórczych, które nadały Uralowi charakter fałdowo-zrębowy. Dodatkowym rzeźbiarzem krajobrazu były lądo-lody, pojawiające się tu przez cały plejstocen ery kenozoicznej. Dziś łańcuch stromymi zboczami na wschodzie odcina się od Niziny Zachodniosyberyjskiej. Na zachodzie łagodnie, przez pagórkowate i faliste wzniesienia przechodzi ku Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Wyraźnie zaznaczone w terenie strome stoki zadecydowały o wytyczeniu granicy miedzy Europą i Azją właśnie wzdłuż wschodniej strony gór. Ural jest zbudowany z prekambryjskich i paleozoicznych silnie pofałdowanych skał okruchowych, węglanowych oraz metamorficznych i magmowych (często w postaci żył).