Ziemia Mazowiecka

W Palmirach znajduje się cmentarz poświęcony pamięci Polaków pomordowanych przez hitlerowców. Do miejscowości atrakcyjnych pod względem turystycznym należą:
Żelazowa Woła — 50 km od Warszawy w kierunku Sochaczewa — miejsce urodzenia Fryderyka Chopina (w 1810 r.). W dworku położonym w pięknym parku, gdzie zgromadzone są rzadkie okazy drzew i krzewów, mieści się muzeum poświęcone wielkiemu kompozytorowi. W okresie od 15 maja do 15 października w dworku odbywają się w każdą niedzielę koncerty muzyki chopinowskiej w wykonaniu wybitnych pianistów.
Czerwińsk — osiedle malowniczo położone na prawym brzegu Wisły; zabytkowy kościół z XII w., klasztor.

Dolina dolnego Bugu — rejon o swoistych walorach wypoczynkowych z szeregiem małych miejscowości letniskowych: Rybienko Leśne, Wyszków, Brok.
W rejonie tym leży miejscowość Treblinka — miejsce dawnego obozu zagłady, gdzie hitlerowcy wymordowali ok. 800 tys. osób. Na miejscu dawnego obozu znajduje się mauzoleum — symboliczny cmentarz ofiar.
W regionie Ziemi Mazowieckiej ponadto na uwagę zasługują następujące miejscowości:

Ciechanów — miasto wojewódzkie — ośrodek przemysłu spożywczego, posiadające szereg zabytkowych obiektów jak: mury i baszty obronne gotyckiego zamku Książąt Mazowieckich z XV w., gotyckie kościoły z XIV w. W pobliżu znajduje się Opinogóra — siedziba Muzeum Romantyzmu w neogotyckim zamku Zygmunta Krasińskiego.