Zagrożenia w Azji

img10 (2)Największy kontynent naszej planety stanowi zarazem jedną trzecią powierzchni wszystkich lądów. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Środowiska zaledwie 3% obszaru Azji zajmują tereny w różnym stopniu chronione (od stref ograniczonej wycinki lasów po rezerwaty ścisłe). W latach 60. XX w. w większości krajów azjatyckich przeprowadzono tzw. zieloną rewolucję. Wprowadzono do użycia nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, podjęli działalność międzynarodowi eksperci z krajów rozwiniętych. Dzięki „zielonej rewolucji” takie kraje jak Indie osiągnęły samowystarczalność w produkcji żywności, jednak w wielu rejonach nastąpiło poważne zagrożenie ekosystemów. Potrzeby żywnościowe wciąż wzrastającej liczby ludności coraz bardziej wpływają na ekosystemy.