Wzniesienia Zielonogórskie – miasta i kultura

Do dużych miast doliny dolnego Bobru należy Nowogród Bobrzański, który prawa miejskie otrzymał przed 1238 r. Otaczały go wówczas z trzech stron obwarowania podzielone dwiema bramami. W XVI w. przez Bóbr przerzucono drewniany most, co w dużym stopniu wpłynęło na rozwój miasta. Warto w nim obejrzeć kościoły gotyckie – Wniebowzięcia NMP (XV w.) i św. Bartłomieja (XIV w.). Przy ujściu Bobru do Odry leży Krosno Odrzańskie. Zobaczyć tam można niewielki fragment murów obronnych z XII i XIV w. oraz ruiny XIII-wiecznego zamku piastowskiego. W prawobrzeżnej części miasta na malowniczym wzgórzu położony jest XIX-wieczny kościół św. Andrzeja z trzema dzwonami pochodzącymi z XV i XVII w. 4-tysieczny Czerwieńsk stanowi ośrodek wypoczynkowy. W położonym wśród lasów mieście znajdują się niewielkie zakłady przemysłu włókienniczego i spożywczego. Największym miastem regionu jest Zielona Góra. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 1301 r., a prawa miejskie otrzymała 22 lata później. W ciągu wieków leżała w granicach Czech, Prus i Polski. Będąc w Zielonej Górze, warto obejrzeć fragmenty obwarowań miejskich, z XV-wieczną basztą (tzw. Wieżą Głogowską lub Łazienną), kościół św. Jadwigi z barokowym chórem ozdobionym malowidłami apostołów, kutą kratą renesansową przy kaplicy oliwnej oraz kilkoma barokowymi płytami nagrobnymi. Prawdziwą przyjemnością będzie wypicie kawy lub zjedzenie obiadu w palmiarni, pośród palm, figowców, roślin cytrusowych i agaw.

Kultura

Obecnie Zielona Góra jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym (dwie szkoły wyższe i liczne towarzystwa naukowe, filharmonia i dwa teatry). Na okolicznych wzgórzach na miejscu winnic zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe. W mieście rozwija się przemysł włókienniczy, elektromaszynowy, spożywczy, drzewny. W odległości około 10 km przepływa Odra, przy której znajduje się port rzeczny Cigacice. Wyrazem tradycji winiarskich jest istnienie w Muzeum Ziemi Lubuskiej jedynego w Polsce działu winiarskiego. Zgromadzono w nim ponad 1400 eksponatów, z których część dotyczy uprawy winorośli i produkcji wina. Ciekawą kolekcję stanowi m.in. szkło użytkowe (puchary i kielichy). Na południowy zachód od Zielonej Góry, w Świdnicy, można obejrzeć XIV-wieczny kościół zbudowany z kamienia polnego. W jego ścianach umieszczone są renesansowe płyty nagrobne Kietliczów, właścicieli Świdnicy. Cennym zabytkiem jest ich dwór z XVI w., w którym obecnie znajduje się Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Ekspozycja obejmuje pięć stałych wystaw przedstawiających pradzieje regionu. Położona na wschód od Zielonej Góry nad jeziorem Liwno wieś Zabór jest miejscowością wypoczynkową. Przed wojną wydobywano tu węgiel brunatny. Dziś nad jeziorem Liwno znajduje się plaża, kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu sportowego i sanatorium dla dzieci. Zachował się XVII-wieczny zespół pałacowy z 20-hektarowym parkiem, w którym rosną klony, lipy, świerki, kasztanowce i białe topole. W połowie drogi z Czerwieńska do Świdnicy leży Drzonów, w którym mieści się drugie co do wielkości w Polsce Muzeum Wojskowe.