Współczesne środowisko życia człowieka

Współczesne środowisko życia człowieka.
W miarę wzrostu liczby ludności w niektórych regionach świata i zwiększania jej technicznych możliwości, niszczenie naturalnego środowiska przybierało coraz znaczniejsze rozmiary. Już niektóre dawne cywilizacje pozostawiły po sobie niejednokrotnie prawie pustynie, w wyniku ogołacania terenu i uruchomienia procesów erozji wodnej i wietrznej, np. obszary Bliskiego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego. Przyśpieszenie dewastacji przyrody nastąpiło z chwilą rozwoju cywilizacji europejskiej — przede wszystkim od okresu wielkich odkryć — ogarniając części globu ziemskiego przedtem nieznane i z prawie nienaruszoną równowagą biocenotyczną.