Turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku

Turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku.
W kierunku planistycznym wyraźnie uwypuklone zostały również motywy społeczne szeroko już rozumianej ochrony całości środowiska człowieka. Niezależnie od ugruntowującego się przeświadczenia o potrzebie zapewnienia trwałości użytkowania zasobów przyrody w interesie przyszłych pokoleń ludzkości, dostrzegano bezpośrednie skutki dewastacji niektórych komponentów środowiska. Dostrzeżono związek między szeregiem dolegliwości, nękających współczesne społeczeństwa, a „faktem, że żyją one w coraz bardziej zniekształconym środowisku. Te społeczne motywy spowodowały głębsze zainteresowanie się takimi zagadnieniami jak turystyka, rekreacja oraz przyrodnicza estetyka w środowisku, nawet antropogenicznym, jako czynnikami rekompensującymi ujemne wpływy na człowieka zmienionego wskutek jego działalności środowiska. Coraz bardziej jest również oczywiste, że właściwe dla życia człowieka warunki środowiska mają poważne znaczenie gospodarcze.