Sudety Wschodnie

Sudety Wschodnie tylko w małej części leżą w granicach Polski. Kopulaste szczyty i szerokie grzbiety wykazują tutaj podobieństwo do Beskidów. Osobną jednostkę położoną na północ od Sudetów tworzy Przedgórze Sudeckie, na które składają się: Wzgórza Strzegomskie oraz masyw Sobótki z Górą Ślęzą (718 m). Kotliny podkarpackie zajmują ok. 5% obszaru Polski, tworząc zapadlisko w kształcie trójkąta. Na obszarze tym wyróżnia się rozległe płaskowyże i wcięte w nie doliny rzeczne.