Pojezierze Mrągowskie

Rejon Pojezierza Mrągowskiego — o atrakcyjnych walorach krajoznawczo-wypoczynkowych. Pojezierze to tworzy wyraźny garb, górujący nad sąsiadującymi rejonami; Wśród wzgórz morenowych rozlewają się wody licznych jezior jak: Mokre, Krzywe, Juno, Białe i inne. Szczególnie atrakcyjny w tym rejonie jest szlak wodny rzeką Krutynią, którego początek znajduje się w miejscowości Sorkwity. Najciekawsze miejscowości krajoznawcze znajduje się w północnej części rejonu.

Są to: Reszel — stara pruska osada — prawa miejskie otrzymał w XIV w. W gotyckim zamku z XIV wieku z wysoką cylindryczną wieżą i gankiem obronnym mieści się muzeum regionalne. Niedaleko — dwa spichrze z XVIII wieku, most gotycki na rzece Sajnie, a pod nim pomieszczenia więzienne zbudowane w XIX wieku.

Święta Lipka — miejsce spotkań prześladowanych Mazurów. Barokowa świątynia z XVII w. (wg projektu architekta Jerzego Estly z Wilna) zdobiona przez mistrzów mazurskich i warmińskich z cennymi dziełami sztuki z XVII i XVIII w. należy do najpiękniejszych zabytków w Polsce (organy barokowe z 1721 r.). Do kościoła prowadzi artystycznie kuta brama wejściowa — dzieło mistrza kowalskiego, Szwarca z Reszla.
Gierłoż k. Kętrzyna — w lesie zamaskowane ruiny b. kwatery Hitlera stanowią niemałą ciekawostkę dla przyjeżdżających w te strony turystów.