Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin.
W stosunku do niektórych gatunków roślin stosuje się ochronę częściową. Są nią objęte pewne rośliny, występujące w przyrodzie nawet pospolicie, dla których ogranicza się jednak obszar, ilość lub formę ich pozyskiwania, celem niedopuszczenia do ich nadmiernej eksploatacji i ewentualnego wyniszczenia. Jako pewną formę ochrony częściowej zwierząt — chociaż nie według przepisów ustawy o ochronie przyrody — należy traktować również wprowadzanie okresów ochronnych dla zwierząt łownych oraz ryb i raków.
Objęcie ochroną gatunkową następuje przez umieszczenie danego gatunku flory lub fauny na liście, ogłaszanej w drodze rozporządzenia ministra. Ochrona obowiązuje powszechnie na terenie całego kraju i nadzorowana jest przez konserwatorów przyrody, a w niektórych przypadkach realizowana jest przez uznanie obszaru, na którym występuje gatunek, za rezerwat przyrody.