Klimat Kanady

img12 (2)Górskie pasma Kordylierów ograniczają napływ powietrza znad Oceanu Spokojnego. Powietrze arktyczne ma natomiast ułatwiony dostęp do południowej części kraju. Klimat na wybrzeżu jest łagodzony przez wpływ ciepłego Prądu Pół-nocnopacyflcznego (Alaski). Dla Kordylierów charakterystyczny jest klimat górski. Największe opady występują na zachodzie Kanady – często przekraczają 2500 mm rocznie. Centralna i północna część kraju otrzymuje ich zdecydowanie mniej -nie więcej niż 500 mm w ciągu roku. W związku z tak słabymi opadami i znacznym parowaniem w centralnej części występuje preria. Arktyczne rejony kraju, gdzie średnie miesięczne temperatury nie przekraczają 10°C, przy tak niskich opadach są zabagnione