Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie

Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie — rejon o atrakcyjnych walorach krajoznawczych i wypoczynkowych. Szczególnie Góry Sowie, które należą do najstarszych gór w Polsce — porośnięte wspaniałym lasem, stanowią atrakcyjny obszar turystyczny.

Szczególnie interesującą miejscowością w tym rejonie jest Krzeszów, gdzie znajduje się cenny zabytek: wielki kompleks budowli klasztornych cystersów z końca XIII w. oraz kościół z pierwszej poł. XVIII w. z bogatym rokokowym wnętrzem (stalle, organy, freski). W rokokowej kaplicy mieści się mauzoleum grobowe Piastów Świdnickich (całość zabytek grupy „0″).

Wałbrzych — miasto wojewódzkie, największe po Wrocławiu miasto regionu, wielki ośrodek górniczy (kopalnie węgla kamiennego) i przemysłowy (koksownie, elektrownia, huta szkła, Wałbrzyskie Zakłady Produkcji Porcelany i inne). Do ciekawych zabytków należą: zamek z XVII w., barokowy kościół i kamienice z XVIII w. oraz regionalne muzeum (m. in. kolekcja lamp górniczych i narzędzi).

Świdnica — ośrodek krajoznawczy, ważny węzeł komunikacji drogowej i ośrodek przemysłowy (fabryka wagonów, zakłady włókiennicze, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych i inne).

Wśród licznych zabytków najważniejsze to: barokowy ratusz z XVIII w. książąt świdnickich, kościół św. Stanisława i Wacława z XIV—XV w. z bogatym wnętrzem, ewangelicki kościół Pokoju z XVII w. oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój — uzdrowiska oraz Książ, gdzie mieści się monumentalny zamek książąt piastowskich z XII w. Na wzmiankę zasługują też miejscowości wypoczynkowe: Sokolec, Jugów, Srebrna Góra, Ząbkowice Śląskie, Bardo Śląskie i Henryków — gdzie znajduje się zespół opactwa pocysterskiego z XIII w., rozbudowany w okresie baroku oraz klasztor z XVII w. (zabytek gr. „0″).