Erozja gleb Azjii

img12 (1)Głównym problemem obszarów uprawnych Azji jest erozja ziemi – rolnictwo niszczy ją, traci ona wierzchnią, zwykle próchniczą warstwę, pozostając jałowym ugorem. Zależy to od rodzaju i struktury gleby, pokrycia roślinnego, nachylenia stoków i warunków klimatycznych (głównie opadów). Erozja jest zagrożeniem dla kolejnych pokoleń. Silna presja demograficzna powoduje bardzo niekorzystne, coraz krótsze ugorowanie pól w warunkach płodozmianu.