Chełm

Chełm — ośrodek turystyczny — stare grodzisko, kiedyś jeden z Grodów Czerwieńskich — miasto założone w XIII w., zniszczone w okresie wojen kozackich; rozbudowane w XVII w. W czasie okupacji były tu dwa obozy hitlerowskie, w których zginęło ok. 90 tys. jeńców radzieckich. Odbywały się tu również masowe egzekucje pacjentów szpitala dla umysłowo chorych.

Do zabytków Chełma m.in. zaliczyć należy: kościół parafialny z XVIII w. (zab. gr. „0″); kościół Mariacki z XVIII w. w stylu późnobarokowym; dawny pałac biskupów chełmskich i zabudowa klasztoru bazylianów z barokową wieżą wjazdową (XVIII w.).

Chełm jest miastem wojewódzkim — ośrodkiem przemysłu (wielkie cementownie, przemysł szklarski, mineralny — cegielnia Horodyszcze) oraz kulturalnym tej części kraju.