Chęciny

Chęciny — trzynastowieczna osada rzemieślnicza — prawa miejskie otrzymały od Kazimierza Wielkiego, który podniósł je do godności starostwa grodowego.

Okolice bogate w złoża miedzi, srebra i ołowiu (kopalnie z XIV w.) oraz wapieni — tzw. marmury chęcińskie, które eksploatowane są również obecnie. Zachowane wieże zamku królewskiego (XIII — XIV w.) na Górze Zamkowej dominują nad okolicą.

W miasteczku, które od XVIII w. straciło znaczenie na rzecz Kielc, znajduje się ponadto kościół farny (XIV w.), dawny klasztor franciszkanów z XIV w. (przebudowany w XV i XVII w.); zabytkowe domy z XVI-XVII w., późnorenesansowa synagoga. Chęciny i okolice ściągają licznych turystów, których przyciąga malowniczość krajobrazu i historia zawarta w starych murach.