Aborygeni – pierwotni mieszkańcy półwyspu

Aborygeni – pierwotni mieszkańcy półwyspu. Pierwotni mieszkańcy półwyspu, aborygeni, przybyli na kontynent w czasie ostatniej epoki lodowej, prawdopodobnie 25-30 tys, lat temu pomostem lądowym łączącym wówczas Australię przez obecną Cieśninę Torresa i płytką (głębokość do 69 m) zatokę Karpentaria z Nową Gwineą i dalej – Archipelagiem Malajskim i Azją Południowo-Wschodnią. Półwysep Jork był więc najwcześniej zamieszkanym przez ludzi terenem Australii i do dziś stanowi, zwłaszcza w północnej części, ważny region osadnictwa aborygenów. Obecnie mieszkają oni w misjach religijnych bądź w zbudowanych przez władze osiedlach, mających samorząd w postaci rad tubylczych. Nadal są jednak na marginesie australijskiego społeczeństwa. W osiedlach aborygenów żyją też Kanakowie – potomkowie mieszkańców wysp Oceanii sprowadzonych w XIX w. na plantacje trzciny cukrowej, a na północy półwyspu – tzw. Islanders, czyli plemiona (np. Bardi) spokrewnione z Papuasami, zamieszkujące też wyspy w Cieśninie Torresa.