Sudetes

Sudeterna är gamla berg, med stenar från de äldsta geologiska perioderna. Sudetes landskap kännetecknas av kontraster mellan åsarnas mjuka ytor och de djupt snidade dalarna i bergfloder med branta sluttningar och många vattenfall. Det särdrag är de många formerna av bergvittring i form av bergskräp eller pittoreska grupper i åskdelarna. Sudeterna delas in i västra Sudeterna, Mitten, och östra.