Den nya historien om den österrikiska huvudstaden

Den nya historien om den österrikiska huvudstaden. W 2 halv. XIX med. de medeltida vallarna runt innerstaden revs och Ringestrasse ringväg byggdes i deras ställe – för närvarande den viktigaste i staden. Efter första världskriget och den österrikisk-ungerska monarkins kollaps, 12 XI 1918 r. grundandet av Republiken Österrike tillkännagavs med Wien som huvudstad. Efterföljande ändringar ägde rum i 1938 r., när staden ockuperades av tyska trupper och införlivades i tredje riket. 6IV 1945 r. Sovjetiska trupper gick in i Wien, men de vann bara det 13 IV. 14Den fjärde provisoriska regeringen proklamerade Österrikes oberoende, och den 27 april tillkännagavs bildandet av andra republiken Österrike. Landet delades in i fyra ockupationszoner, och Wien, precis som Berlin, på 4 Brittiska underordnade sektorer, Frankrike, USA och Sovjetunionen. Genom statligt fördrag undertecknat 15 V 1955 r. suveräniteten återställdes i Belvedere-palatset i Wien.