Battle Monuments Protection Council

Dessa funktioner utförs av rådet för skydd av monument till Wałki och martyrdom, inrättades genom Seym Act of 2 VII 1947 r. I rådets verksamhetsprogram ingår: ¦ Utveckling av fullständiga register över platser för kamp och martyrskap och deras verifiering, ¦ organisera och minnas de verifierade platserna, ¦ organisera permanent social vård för var och en av dem, ¦ omfattande marknadsföring av idén att skydda föremål för nationell minnesmärke.