Nedre Vistula Valley

Nedre Vistula Valley. Mot norr sträcker sig nedre Vistula Valley cirkulärt till 15 km och förvandlas till Grudziądzka-bassängen, i mitten av vilka det finns enstaka högklumpar: på högra stranden, 78 meter Kępa Strzemięćńska och 86 meter Forteczna, till vänster – Grupper (77 m n.p.m.). Norr om bassängen smalnar den nedre Vistula-dalen till 7-9 km. Vid en längd av ca. 40 km rinner floden genom Kwidzynska dalen. Botten av dalen går ner hela tiden, Vistula-sluttningarna blir högre (Vistula River i Kwidzyn Valley har skurit de omgivande klipporna till ett djup 50-60 m).