Basar of the South Urals

Basar of the South Urals. Södra Ural består av många områden som skiljs åt av djupa dalar. Söder om Bieła-floden sänks området. Uralbergen expanderar och tar karaktären av ett lätt kuperat högland med medelhöjd 500-600 m n.p.m. Jämfört med andra regioner är klimatet det varmaste och relativt torrt. På sommaren överstiger temperaturen ofta 20 ° C, medan på vintern de sträcker sig från -5 gör -10 ° C. Beroende på backens exponering varierar vegetationen avsevärt. På västra sidan, i de nedre delarna finns en blandad och lövskog med småbladig kalk, Engelska ek, björk och asp. Det finns skogsteg i söder och öster, varierade med små fläckar av björk- och kalkskogar, och stäpp (med osteon och malurt). Södra Ural var en naturlig livsmiljö för gophers, hamstrar, möss, vaktel, ormar, ödlor och många fjärilarter.