Naturresurserna i Uralbergen

Naturresurserna i Uralbergen. Uralsna är rika på järnmalmer, koppar, krom, nickel, mangan, lådor, hårt och brunt kol, råolja, naturgas, asbest, guld-, platina och ädelstenar, m.in. topaser och smaragder. På grund av förekomsten av mineralavlagringar är mellersta och södra Ural ett av de största industriområdena i Ryssland. De första fabrikerna för järnbruk och metallindustri grundades i Ural redan på 1700-talet. Inledningsvis smältes järnmalm i koleldade ugnar, och täta skogar, särskilt i de södra och centrala delarna av bergen, tappades allvarligt.