Mellersta och norra uralen

Mellersta och norra uralen. Mount Oslanka (59° 08’N) markerar gränsen till norra Ural. Den är rundad, platta fästen, över vilka enstaka toppar dominerar. Bergskräp är vanligt i backarna och på sommaren stiger temperaturen till 20 ° C, på vintern kan det vara så lågt som –15 ° C. I blekning, grangran taiga växer i sura och humusfattiga jordar, med tall, Sibirisk lärk och limba. De låga åsarna i mellersta uralerna sträcker sig till Ufa-floden, med steniga fästen, vida och ofta sumpiga floddalar. Klimat, utom på varmare sommar, det liknar de norra uralerna. Denna del av bergen är också täckt av taiga, men det finns inget tall här. Älg bor i de täta skogarna i norra och mellersta uralen, ensam, vargar, kuny, lemmingar och ekorrar. Fåglar utgör en stor grupp, m.in.: capercaillies, hassel grouses, tvärräkningar, örnar, trostar och vilda ankor.