Kraków-Częstochowa högland

Upplandet Kraków-Częstochowa är gjord av kalksten. Höglandets särdrag är många inselberg, står ensam på en jämn yta och stenrester, ser ut som slottsruiner. Allt detta skapar ett extraordinärt landskap. Ojców National Park är den mest attraktiva delen av höglandet. Niecka Nidziańska (300 m) den är delvis täckt med löss i den sydvästra delen. I närheten av Wiślica och Busko finns det de största gipsfyndigheterna i Polen.