Centrala polska höglandet

Vi delar upp de centrala polska höglandet i småpolen och högländerna i Lublin. Małopolska höglandet - det mest varierande av alla polska länder - är en oberoende enhet, som de består av 4 mindre: Schlesiens högland, Kraków-Częstochowa högland, Nidziańska-bassängen och Kielce-Sandomierska-höglandet. Det Schlesiska höglandet kännetecknas av tydlig mänsklig aktivitet. Många gruvor, högar, stålverk, fabriker, stationer, de få järnvägsspåren och rökande skorstenar skapar ett landskap som främst är arbetet för mänskligt arbete. Den högsta kullen - Góra Św. Anna - det är det 400 m.