Uralbergens moderna utseende

Uralbergens moderna utseende. De har sitt moderna utseende tack vare att vissa bergskedjor lyfts om under de alpina orogena rörelserna, vilket gav Ural en fold-stromal karaktär. Isis var en ytterligare landskapsskulptör, uppträder här under Pleistocen under den Cenozoiska eran. Idag avskärmer kedjan av branta sluttningar i öster den västra sibiriska slätten. I väst, försiktigt, den går genom de kuperade och böljande kullarna mot den östeuropeiska slätten. De branta sluttningarna tydligt markerade i terrängen bestämde sig för att markera gränsen mellan Europa och Asien längs den östra sidan av bergen. Uralbergen är byggda av precambrian och paleozoisk mycket vikta smulstenar, karbonat såväl som metamorf och magtartad (ofta i form av vener).