Ghanesisk naturvern – progressiv avskoging av primærskog

Ghanesisk naturvern – progressiv avskoging av primærskog. Et alvorlig problem i Ghana er den progressive avskogingen av primære eviggrønne skoger. Skogsryddingsgraden er en av de høyeste i Vest-Afrika, kl 1,3% skogareal per år. Selv mange nye plantinger kompenserer ikke for massefelling og får standen til å forynge seg. Det er viktig å utvide lovlig beskyttede villmarksområder. Så langt har den blitt beskyttet 10 700 km2, eller 4,5% landområde, skape 8 reserver og nasjonalparker. Den største er Digya nasjonalpark med et område 3100 km2.