Battle Monuments Protection Council

Disse funksjonene utføres av Council for the Protection of Monuments to Wałki and Martyrdom, etablert ved Seym Act av 2 VII 1947 r. Rådets aktivitetsprogram inkluderer: ¦ utvikling av komplette poster over kampene og martyrdømet og deres bekreftelse, ¦ organisering og minne om de bekreftede stedene, ¦ organisere permanent sosial omsorg for hver av dem, ¦ omfattende markedsføring av ideen om å beskytte gjenstander for nasjonal erindring.