Basins of the South Urals

Basins of the South Urals. South Ural består av mange områder adskilt av dype daler. Sør for elven Bieła senkes området. Uralfjellene utvides og får karakteren av et litt bølgende høyland med middels høyde 500-600 m n.p.m. Sammenlignet med andre regioner er klimaet det varmeste og relativt tørt. Om sommeren overstiger temperaturen ofte 20 ° C, mens om vinteren de varierer fra -5 gjør -10 ° C. Avhengig av eksponeringen i bakkene, varierer vegetasjonen betydelig. På vestsiden, i de nedre delene er det en blandet og løvskog med småbladet kalk, Engelsk eik, bjørk og osp. Det er skogstrinn i sør og øst, variert med små flekker av bjørk- og kalkskog, og stepper (med osteon og malurt). South Ural var et naturlig habitat for gophers, hamstere, mus, vaktel, slanger, øgler og mange arter av sommerfugler.