Wien er for tiden den mest folkerike

Wien er for tiden den mest folkerike. Hovedstaden i Østerrike er også en av ni føderale stater – den minste, men den mest folkerike. Han bor nesten her 1/5 hele befolkningen i landet. Byen er hjemsted for globale institusjoner, m.in. Organisasjon av oljeeksporterende land (OPEC) og FNs internasjonale atomenergibyrå. Fordelaktig beliggenhet og enkel tilgang gjør det, at mange internasjonale selskaper har hovedkontor her. Wien er kjent for produksjon av klær, elektronisk utstyr, papir, kjemikalier og øl. Industrien er konsentrert her: maskin, elektroteknisk, nøyaktig, petrokjemisk, papir, printing, tre og porselen.