Midt- og Nord-Ural

Midt- og Nord-Ural. Mount Oslanka (59° 08’N) markerer grensen til Nord-Ural. Den er avrundet, flate fester, over hvilke enkelt topper som dominerer. Fjellrester er vanlig i bakkene, og om sommeren stiger temperaturen til 20 ° C, om vinteren kan det være så lavt som –15 ° C. I bleking, grangran taiga vokser i sure og humusfattige jordarter, med furu, Sibirsk lerk og limba. De lave åsene på Midt-Ural strekker seg til Ufa-elven, med steinete fester, brede og ofte sumpete elvedaler. Klima, unntatt i varmere sommer, det ligner på Nord-Ural. Denne delen av fjellet er også dekket av taiga, men det er ikke noe furutre her. Elg lever i de tette skogene i Nord- og Midt-Ural, alene, ulver, kuny, lemminger og ekorn. Fugler utgjør en stor gruppe, m.in.: capercaillies, hasselryper, kryssfelt, ørn, troster og ville ender.