Befolkning i Ghana – den høyeste naturlige økningen i Afrika

Befolkning i Ghana – den høyeste naturlige økningen i Afrika. Ghanas samfunn er preget av rask befolkningsvekst. Den naturlige økningen er like høy som 3,1% og er en av de høyeste i Afrika. Samtidig er dødsraten lav. Dette tvang regjeringen til å begrense antall fødsler. Befolkningen i Ghana er relativt godt utdannet og er analfabeter sammenlignet med andre land i regionen 40% befolkningen over 15 år bør betraktes som lave. Før 65% Ghanere bor på landsbygda. Ghana er et land som er ganske etnisk mangfoldig. Den dominerende etniske gruppen er Akan-folket, de opprinnelige innbyggerne i disse landene. Protestanter er en betydelig del av befolkningen, og også katolikker, animister og muslimer. Kultur og kunst er nært knyttet til religion; motiver hentet fra animisme gjenspeiles interessant i dem. Metallfigurer er karakteristiske og kjøpes ivrig av turistprodukter av lokalt håndverk, Keramikk, flerfargede stoffer og musikkinstrumenter, blant hvilke ulike typer trommer er i spissen. Som i de fleste land i det svarte Afrika er masker populære, rikt innlagt og dekket med farget emalje.