Lange markt in Gdańsk

GdanskDe belangrijkste stad van Gdansk had geen centraal gelegen en apart marktplein, typisch voor middeleeuwse commerciële centra. Zijn rol werd gespeeld door het plein in het verlengde van de hoofdstraat – Długa.

Van XVI w. het staat bekend als de Lange Markt. Het was via de Groene Poort verbonden met de Long Quay, die honderden jaren lang vanuit de belangrijkste Europese havens aan land kwamen. De Długa-straat en de Długi Targ-straat zijn altijd de meest representatieve delen van de stad geweest. Hier en daar staan ​​prachtige patriciërswoningen, er is een prachtig gotisch-renaissancistisch stadhuis en het Artushof. De architectuur van deze gebouwen verwijst naar de kunst van Nederland, met wie de kooplieden van Gdansk in de 16e en 17e eeuw onderhielden. zeer levendige zakelijke contacten.