Bodems en vegetatie in de Lower Vistula Valley

Bodems en vegetatie in de Lower Vistula Valley. De Lower Vistula Valley is gevuld met instroombodems – veel. De omringende hellingen zijn beschadigde morenen, waar zich voornamelijk bruine en podzolische bodems ontwikkelden. De diversiteit van de gronden en de relatief kleine hoeveelheid regen zorgden voor de vorming van verschillende plantengemeenschappen. De vallei is natuurlijk, de oorspronkelijke habitat van oeverbossen, die grotendeels uit het landschap verdwenen na rivierregulerende behandelingen. Hun fragmenten met populier, eik, iep, as, wilg, hazelaar en els zijn bewaard gebleven en staan ​​onder bescherming. Behalve broedplaatsen is de bodem van de vallei bedekt met wilde rozenweiden, vlierbes, brandnetels, riet en grassen. Op de hellingen van de vallei zijn er gemeenschappen van xerothermische vegetatie met Stipa en Janus, lente liefde, Oostenrijks linnen en sneeuwklokjessneeuwvlok.