Battle Monuments Protection Council

Deze functies worden uitgevoerd door de Raad voor de bescherming van monumenten voor Wałki en het martelaarschap, opgericht door de Seym Act van 2 VII 1947 r. Het activiteitenprogramma van de Raad omvat: ¦ ontwikkeling van volledige verslagen van de plaatsen van strijd en martelaarschap en hun verificatie, ¦ het organiseren en herdenken van de geverifieerde plaatsen, ¦ het organiseren van permanente sociale zorg voor elk van hen, ¦ uitgebreide promotie van het idee om voorwerpen van nationale herinnering te beschermen.