Bevolking van Ghana – de hoogste natuurlijke toename in Afrika

Bevolking van Ghana – de hoogste natuurlijke toename in Afrika. De samenleving van Ghana wordt gekenmerkt door een snelle bevolkingsgroei. De natuurlijke toename is zo hoog als 3,1% en is een van de hoogste in Afrika. Tegelijkertijd is het sterftecijfer laag. Dit dwong de regering om het aantal geboorten te beperken. De bevolking van Ghana is relatief goed opgeleid en analfabeet in vergelijking met andere landen in de regio 40% bevolking hierboven 15 jaren moeten als laag worden beschouwd. Tot 65% Ghanezen leven op het platteland. Ghana is een land dat etnisch behoorlijk divers is. De dominante etnische groep zijn de Akan-volkeren, de oorspronkelijke bewoners van deze landen. Protestanten vormen een aanzienlijk deel van de bevolking, en ook katholieken, animisten en moslims. Cultuur en kunst zijn nauw verwant met religie; motieven ontleend aan animisme worden er op interessante wijze in weerspiegeld. Metalen beeldjes zijn karakteristiek en worden gretig gekocht door toeristen producten van lokaal handwerk, pottenbakkerij, veelkleurige stoffen en muziekinstrumenten, waaronder verschillende soorten drums in de hoofdrol. Zoals in de meeste landen van Zwart Afrika, zijn maskers populair, rijkelijk ingelegd en bedekt met gekleurd email.