Centrale Poolse hooglanden

We verdelen de hooglanden van Centraal-Polen in de Hooglanden van Klein-Polen en Lublin. Het Małopolska-hoogland - het meest gevarieerde van alle Poolse landen - is een onafhankelijke eenheid, waaruit ze zijn samengesteld 4 kleiner: Silezië Upland, Hoogland Kraków-Częstochowa, Het Nidziańska-bekken en het Kielce-Sandomierska-hoogland. Het Silezische hoogland wordt gekenmerkt door duidelijke menselijke activiteit. Talrijke mijnen, hopen, staalfabrieken, fabrieken, stations, de weinige spoorlijnen en rokende schoorstenen creëren een landschap dat in de eerste plaats het werk van menselijke arbeid is. De hoogste heuvel - Góra Św. Anna - het is 400 m.